ÇEVRE DÜZENİ PLANI TEMATİK ŞEHİR ATÖLYELERİ

TEMATİK ŞEHİR ATÖLYELERİ ÇALIŞTAY RAPORU

GERİ BİLDİRİM FORMU

5-30 Aralık 2022 tarihlerinde Bursa Mekansal Planlama ve Strateji Ofisinde gerçekleştirilen Tematik Şehir Atölyeleri Çalıştay Raporu için tıklayın.

Zorunlu Değil

Zorunlu Değil

Zorunlu Değil

ÖN KAYIT FORMU

5-30 Aralık 2022 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan Çevre Düzeni Planı Tematik Şehir Atölyelerine aşağıdan kayıt oluşturulmak zorundadır. Her kurumdan bir temaya sadece bir kişi kayıt edilecek olup, dört temaya dört ayrı kişi de kayıt yaptırabilir yada bir kişi dört temaya da katılabilir. Her hafta bir temada toplam 8 oturum gerçekleştirilecek olup tüm oturumlarda aynı konular görüşüleceğinden katılımcılar haftada sadece bir oturumda yer alacaktır. Çevre Düzeni Planı Tematik Şehir Atölyeleri Aydınlatma Metni için tıklayın.

Katılım Sona Ermiştir

GENEL BİLGİ

1998 yılında onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının hedef yılını doldurması; yasa ve yönetmeliklerde gerçekleşen değişiklikler; ekonomik gelişim sürecinde sektörel hedeflerdeki değişim; bölgedeki yeni ulaşım yatırımları; depremsellik ve diğer risk faktörleri; Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında değişen teknolojiyle uyumlu sayısal planların elde edilmesi; ulusal ölçekte alınan kararlar ile getirilen büyük yatırım projeleri ve kalkınma etkileri; Bursa İli Çevre Düzeni Planının yeniden ele alınması gerekliliğini doğurmuş ve 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planının hazırlama gerekçelerini oluşturmuştur.

İlgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapılan analiz ve sentez çalışmaları çevre düzeni planında altlık olarak kullanılmış, geleceğe ilişkin projeler işlenerek; Bursa ili 2040 yılı vizyonu ve gelecek öngörüleriyle birlikte stratejik eksenler doğrultusunda plan ve plan hükümleri belirlenmiştir.

İlk olarak 22 Şubat – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan çevrimiçi çalıştay ile paydaşların görüşlerine açılan Bursa Çevre Düzeni Planı, 11 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bursa Çevre Düzeni Planı Süreç Bilgilendirme Toplantısı ile tüm aşamalarıyla Çevre Düzeni Planının süreci hakkında tüm iddia sahiplerine süreç bilgilendirmesi yapılmıştır. 15 Ağustos 2022 tarihinde ise Bursa Çevre Düzeni Planında gelinen son aşamada paydaşlara daha rahat ulaşılabilmesi amacıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde ve Şehir Planlama Şube Müdürlüğü bünyesinde, Bursa Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi (Bursa MEPS) kurulmuştur.

Ofisin kuruluşunun ardından paydaşlarla toplantılar yapılmış ve 09.11.2022 tarihinde 60 kurum ve 120 kişinin katılımıyla Üreten Bursa, Ulaşan Bursa, Yaşayan Bursa ve Yaşatan Bursa temalarında Tematik Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Yarım gün süren bu çalıştayda temalara ilişkin genel sorun ve öneriler tartışılmış ve tarafımızca da raporlanmıştır.
Tematik Değerlendirme Çalıştayının ardından ise 5 Aralık 2022 ile 30 Aralık 2022 tarihleri arasında yine bu dört temanın bu defa yaklaşık 200 kurum ve 800 kişi ile değerlendirmesinin çok daha ayrıntılı bir şekilde yapılacağı Çevre Düzeni Planı Tematik Şehir Atölyeleri ile düzenlenecektir.

Daha önce de olduğu üzere bu bağlamda; Üreten Bursa’da Tarım, Sanayi ve Ticaret Sektörleri, Ulaşan Bursa’da Ulusal, Bölgesel ve Yerel Ulaşım Kararları, Lojistik ve Teknik Altyapı Sektörleri, Yaşayan Bursa’da Konut Alanları, Sosyal Donatı Alanları, Ticaret-Turizm-Hizmetler Sektörleri ile Tarihi-Kültürel Miras ve Demografik Yapı ve Yaşatan Bursa’da ise Doğal Yapı, Çevre Sorunları, Enerji ve İklim Değişikliği Sektörleri hakkında üretilen plan kararlarının değerlendirilerek sorun ve önerilerin alınması öngörülmektedir.

Bu sebeple katılımcıların, resmi internet sayfamız olan meps.bursa.bel.tr adresinde yer alan ÇDP Tematik Şehir Atölyeleri sayfasından kayıt yaptırmaları ve katılacakları temayı seçmeleri zorunludur. Her kurumdan bir temaya sadece bir kişi kayıt edilecek olup, dört temaya dört ayrı kişi de kayıt yaptırabilir yada bir kişi dört temaya da katılabilir. Her hafta bir temada toplam 8 oturum gerçekleştirilecek olup tüm oturumlarda aynı konular görüşüleceğinden katılımcılar haftada sadece bir oturumda yer alacaktır.

Bununla birlikte yine meps.bursa.bel.tr adresinde Çevre Düzeni Planına ilişkin tüm dökümanlar yer almakta olup çalıştaya katkı sağlayabilmek için bu dökümanların incelenmesi önem arz etmektedir. Çevre Düzeni Planının tüm dökümanları için tıklayınız.

Çalıştaya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için Şehir Plancısı Onur ACAR (4441600 / 2161) ile görüşebilirsiniz.

PROGRAM

OTURUMTARİHSAATTEMAATÖLYE 1
MODERATÖRLERİ
ATÖLYE 2
MODERATÖRLERİ
15 Aralık 2022 Pazartesi09:00-11:00Üreten BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Onur ACARGüray ÇÖPOĞLU – Mustafa Enes TOKSÖZ
25 Aralık 2022 Pazartesi14:00-16:00Üreten BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Onur ACARGüray ÇÖPOĞLU – Mustafa Enes TOKSÖZ
36 Aralık 2022 Salı09:00-11:00Üreten BursaLeyla PEKER DOĞAN – Esra GÜLERİsmail AYAS – Kerem AKTAŞ
46 Aralık 2022 Salı14:00-16:00Üreten BursaLeyla PEKER DOĞAN – Esra GÜLERİsmail AYAS – Kerem AKTAŞ
58 Aralık 2022 Perşembe09:00-11:00Üreten BursaOnur ACAR – İsmail AYASLeyla PEKER DOĞAN – Mustafa Enes TOKSÖZ
68 Aralık 2022 Perşembe14:00-16:00Üreten BursaOnur ACAR – İsmail AYASLeyla PEKER DOĞAN – Mustafa Enes TOKSÖZ
79 Aralık 2022 Cuma 09:00-11:00Üreten BursaGüray ÇÖPOĞLU – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Kerem AKTAŞ
89 Aralık 2022 Cuma 14:00-16:00Üreten BursaGüray ÇÖPOĞLU – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Kerem AKTAŞ
OTURUMTARİHSAATTEMAATÖLYE 1
MODERATÖRLERİ
ATÖLYE 2
MODERATÖRLERİ
912 Aralık 2022 Pazartesi09:00-11:00Ulaşan BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Esra GÜLER
1012 Aralık 2022 Pazartesi14:00-16:00Ulaşan BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Esra GÜLER
1113 Aralık 2022 Salı09:00-11:00Ulaşan BursaLeyla PEKER DOĞAN – Kerem AKTAŞİsmail AYAS – Güray ÇÖPOĞLU
1213 Aralık 2022 Salı14:00-16:00Ulaşan BursaLeyla PEKER DOĞAN – Kerem AKTAŞİsmail AYAS – Güray ÇÖPOĞLU
1315 Aralık 2022 Perşembe09:00-11:00Ulaşan BursaOnur ACAR – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Mustafa Enes TOKSÖZ
1415 Aralık 2022 Perşembe14:00-16:00Ulaşan BursaOnur ACAR – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Mustafa Enes TOKSÖZ
1516 Aralık 2022 Cuma 09:00-11:00Ulaşan Bursaİsmail AYAS – Kerem AKTAŞLeyla PEKER DOĞAN – Güray ÇÖPOĞLU
1616 Aralık 2022 Cuma 14:00-16:00Ulaşan Bursaİsmail AYAS – Kerem AKTAŞLeyla PEKER DOĞAN – Güray ÇÖPOĞLU
OTURUMTARİHSAATTEMAATÖLYE 1
MODERATÖRLERİ
ATÖLYE 2
MODERATÖRLERİ
1719 Aralık 2022 Pazartesi09:00-11:00Yaşayan Bursaİsmail AYAS – Kerem AKTAŞLeyla PEKER DOĞAN – Gülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ
1819 Aralık 2022 Pazartesi14:00-16:00Yaşayan Bursaİsmail AYAS – Kerem AKTAŞLeyla PEKER DOĞAN – Gülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ
1920 Aralık 2022 Salı09:00-11:00Yaşayan BursaGüray ÇÖPOĞLU – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Esra GÜLER
2020 Aralık 2022 Salı14:00-16:00Yaşayan BursaGüray ÇÖPOĞLU – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Esra GÜLER
2122 Aralık 2022 Perşembe09:00-11:00Yaşayan BursaLeyla PEKER DOĞAN – Kerem AKTAŞİsmail AYAS – Gülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ
2222 Aralık 2022 Perşembe14:00-16:00Yaşayan BursaLeyla PEKER DOĞAN – Kerem AKTAŞİsmail AYAS – Gülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ
2323 Aralık 2022 Cuma 09:00-11:00Yaşayan BursaOnur ACAR – Mustafa Enes TOKSÖZGüray ÇÖPOĞLU – Esra GÜLER
2423 Aralık 2022 Cuma 14:00-16:00Yaşayan BursaOnur ACAR – Mustafa Enes TOKSÖZGüray ÇÖPOĞLU – Esra GÜLER
OTURUMTARİHSAATTEMAATÖLYE 1
MODERATÖRLERİ
ATÖLYE 2
MODERATÖRLERİ
2526 Aralık 2022 Pazartesi09:00-11:00Yaşatan Bursaİsmail AYAS – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Kerem AKTAŞ
2626 Aralık 2022 Pazartesi14:00-16:00Yaşatan Bursaİsmail AYAS – Esra GÜLERGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Kerem AKTAŞ
2727 Aralık 2022 Salı09:00-11:00Yaşatan BursaMustafa Enes TOKSÖZ – Güray ÇÖPOĞLUOnur ACAR – Leyla PEKER DOĞAN
2827 Aralık 2022 Salı14:00-16:00Yaşatan BursaMustafa Enes TOKSÖZ – Güray ÇÖPOĞLUOnur ACAR – Leyla PEKER DOĞAN
2929 Aralık 2022 Perşembe09:00-11:00Yaşatan BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Esra GÜLERİsmail AYAS – Kerem AKTAŞ
3129 Aralık 2022 Perşembe14:00-16:00Yaşatan BursaGülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ – Esra GÜLERİsmail AYAS – Kerem AKTAŞ
3130 Aralık 2022 Cuma 09:00-11:00Yaşatan BursaGüray ÇÖPOĞLU – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Leyla PEKER DOĞAN
3230 Aralık 2022 Cuma 14:00-16:00Yaşatan BursaGüray ÇÖPOĞLU – Onur ACARMustafa Enes TOKSÖZ – Leyla PEKER DOĞAN

KATILIMCILAR

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (AKSAGAZ)
Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (ARMAGAZ)
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Barakfakih Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bayram VARDAR
Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Bursa Şube Müdürlüğü
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bursa Barosu Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – İmar Uygulama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Şehir Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı – Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı – Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı – Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı – Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı – Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Fen İşleri Dairesi Başkanlığı – Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İtfaiye Dairesi Başkanlığı – İtfaiye AKOM Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı – Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı – Yerel Gündem Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı – Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Ulaşım Dairesi Başkanlığı – Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Ulaşım Dairesi Başkanlığı – Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Alan Başkanlığı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İznik Alan Başkanlığı
Bursa Diş Hekimleri Odası
Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (BESAŞ)
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB)
Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bursa İl Jandarma Komutanlığı
Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL)
Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (BİNTED)
Bursa Jeotermal A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bursa Kent Konseyi Başkanlığı
Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (BURKENT)
Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
Bursa Park Bahçe Sosyal Kültürel Hizmetler Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (BURFAŞ)
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü – Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (BURSAGAZ)
Bursa Tabip Odası
Bursa Tarım Hayvancılık Peyzaj Çevre İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Bursa Teknik Üniversitesi – Mimarlık ve Tasarım Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (BURULAŞ)
Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Derneği
Bursa Uludağ Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi – Mimarlık Bölüm Başkanlığı
Bursa Uludağ Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Bursa Uludağ Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi – Ziraat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Bursa Valiliği – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü
Bursa Valiliği – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü
Bursa Valiliği – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü
Bursa Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Bursa Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Bursa Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Bursa Yıldırımspor Kulübü Derneği
Bursaspor Kulübü Derneği
Büyükorhan Belediye Başkanlığı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Doğa ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü – Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü – Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
Esin MIHCIOĞLU
Füsun UYANIK
Gemlik Belediye Başkanlığı
Gemlik Kent Konseyi Başkanlığı
Gülay BOZKURT
Gürsu Belediye Başkanlığı
Gürsu Kent Konseyi Başkanlığı
Hakan KOYUNLULAR
Harmancık Belediye Başkanlığı
Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Hüseyin KONÇAK
Işın ÇUBUKÇU
İnegöl Belediye Başkanlığı
İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (İNGAZ)
İnegöl Kent Konseyi Başkanlığı
İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
İnegöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
İnegölspor Kulübü Derneği
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürlüğü (İDO)
İznik Belediye Başkanlığı
Karacabey Belediye Başkanlığı
Karacabey Belediyespor Kulübü Derneği
Karacabey Kent Konseyi Başkanlığı
Karayolları XIV. Bölge Müdürlüğü
Kayapa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Keles Belediye Başkanlığı
Kestel Belediye Başkanlığı
Kestel Kent Konseyi Başkanlığı
Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Limak Enerji A.Ş. Genel Müdürlüğü
Marmara Belediyeler Birliği
Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı
Mine NORŞON
Mudanya Belediye Başkanlığı
Mudanya Kent Konseyi Başkanlığı
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü
Murat AKDAŞ
Murat ÖZYABA
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı
Mustafakemalpaşa Mermerciler Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Nilüfer Belediye Başkanlığı
Nilüfer Belediye Spor Kulübü Derneği
Nilüfer Kent Konseyi Başkanlığı
Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Nilüfer TAŞAN
Nurten MUTLU
Orhaneli Belediye Başkanlığı
Orhangazi Belediye Başkanlığı
Orhangazi Kent Konseyi Başkanlığı
Osmangazi Belediye Başkanlığı
Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığı
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Pro Yem A.Ş. Genel Müdürlüğü
Recep AKYILDIZ
Sağlıklı Kentler Birliği
Saim LELOĞLU
Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Saniye ÖZ
Sayim TEMEL
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Tacettin KINAY
Tarım Kredi Kooperatifi Balıkesir Bölge Birliği
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Tarihi Kentler Birliği
TCDD 1. Bölge (Haydarpaşa) Müdürlüğü
Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
TGS Dış Ticaret A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Elektirik Mühendisleri Odası Odası
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği
TMMOB Makine Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri odası
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası
TMMOB Mimarlar Odası
TMMOB Orman Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Şehir Plancıları Odası
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tofaş Spor Kulübü Derneği
Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Turgut YALKI
Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. II. Bölge Müdürlüğü
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IV. Bölge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü
Uluay KOÇAK GÜVENER
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Yenişehir Belediye Başkanlığı
Yenişehir Kent Konseyi Başkanlığı
Yenişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Yıldırım Belediye Başkanlığı
Yıldırım Kent Konseyi Başkanlığı