Bursa Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı altında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde kısa adı Bursa MEPS olan Bursa Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi kurulmuştur. Peki nedir bu Bursa MEPS?

Uygarlık tarihine yön veren ve ticaret yollarının oluşmasını sağlayan değeri ile dünyanın en narin ve bir o kadar da en güçlü canlılarından biridir ipekböceği. Zamanla ticari bir meta olmaktan çıkıp güzergâhındaki kentlerin yegâne simgesi olmayı başarabilmiştir. Bu başarı insan emeği, bilgisi, yerleşimlerin sahip olduğu doğal değerler, uygarlıkların birbirleri ile etkileşimi ve tüm bunları içeren stratejilerin uygulanması ile yakalanabilmiştir. İpekböceği, tüm bu değerler ile kozasına çekilmiş ve o narin bedeni ile dünyanın en değerli ipliğini meydana getirmiştir.

Bursa MEPS, kentin sahip olduğu doğal değerlerin, insan, bilgi, teknoloji birikimi, büyük ve etkili kurum ve STK’ları ile ortak aklın buluştuğu, kentin değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak stratejilerin oluşturulduğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir ofistir.

Bursa MEPS, sıradan bir ofisten çok ipekböceği misali şehrin tüm doğal, beşeri, bilgi ve teknolojik değerlerini sentezleyerek kent paydaşları ile kent için ilkeler, stratejiler, projeler ve planlar üreten bir fikir kozasıdır.

MEPS EKİBİ

Gülten KAPICIOĞLU

BBB Genel Sekreter Yardımcısı

Feridun TARIM

BBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Ayşe IŞIK

BBB Şehir Planlama Şube Müdür Vekili

Esra GÜLER

İnşaat Mühendisi

Gülşah GÖRGÜLÜ GÖRÜCÜ

Şehir Plancısı

Güray ÇÖPOĞLU

Şehir Plancısı

İsmail AYAS

Şehir Plancısı

Kerem AKTAŞ

İnşaat Teknisyeni

Leyla PEKER DOĞAN

Yüksek Şehir Plancısı

Mustafa Enes TOKSÖZ

Şehir Plancısı

Onur ACAR

Yüksek Şehir Plancısı