BURSA ÇEVRE DÜZENİ PLANI

Yürürlükte Bulunan Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 19.01.1998 tarihinde onaylanan Bursa 2020 Yılı 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Plan Paftası (PDF)

Plan Hükümleri (PDF)

Plan Raporu (PDF)

Sentez Paftaları

Sentez Paftası (PDF)

Analiz Paftaları

Konut – Donatı Alanları Sentezi 1

Konut – Donatı Alanları Sentezi 2

Konut – Doğal Yapı Sentezinde Belirlenmiş Olan Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Konut Alanları Dağılımı Sentezi

Konut – Doğal Yapı Sentezinde Belirlenmiş Olan Alanlar Üzerinde Yapılaşmamış Konut Alanları Dağılımı Sentezi

Konut – Doğal Değerleri Nedeni İle Yasalarla Tanımlı Korunana Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Konut Alanları Sentezi

Konut – Doğal Değerleri Nedeni İle Yasalarla Tanımlı Korunana Alanlar Üzerinde Yapılaşmamış Konut Alanları Sentezi

Konut – Büyükşehir Sınırları 25000 Nazım İmar Planlarında Öneri Konut Alanlarında Gerçekleşen Konut Alanları

Konut – Büyükşehir Sınırları 25000 Nazım İmar Planlarında Mevcut Konut Alanlarının Doluluk Boşluk Durumları

Konut – 25000 Nazım İmar Planlarında Öneri Konut Alanlarında Gerçekleşen Konut Alanları

Konut – 2011 Yılında Kentsel Alanlarda Hanede Yer Alan Ortalama Oda Sayılarının Dağılımı

Konut – 2011 Yılında Kentsel Alanlarda hanede Kişi Başına Düşen Ortalama Oda Sayılarının Dağılımı

Konut – 2011 Yılında Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Ortalama Konut Büyüklüğü Dağılımı

Konut – 2011 Yılında Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Kat Sayıları Analizi

Konut – 2000 Yılında Kentsel Alanlarda Hanede Yer Alan Ortalama Oda Sayıları Dağılımı

Konut – 2000 Yılında Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Yapım Yılları Analizi

Konut – 2000 Yılında Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Yapı Strüktür Analizi

Konut – 2000 Yılında Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Kat Sayıları Analizi

Konut – Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Yapılaşmamış Konut Alanları Yoğunluk Sentezi

Konut – Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yerleşmiş Düzensiz Konut Alanları Yoğunluk Sentezi

Konut – Yer Bilimleri Açısından Sakıncalı Alanlar Üzerinde Yer Alan Konut Alanları Sentezi

Konut – Mevcut Sanayi Alanları ile Nüfus Yoğunluklarına Göre Farklılaşan Brüt Konut Alanlarının Sentezi

Konut – Mevcut 25000 Nazım İmar Planlarında Mevcut Konut Alanlarının Doluluk Boşluk Durumları

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Sosyal Kültürel Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Sağlık Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Resmi Kurum Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Park Spor Fuar Rekreasyon Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Ortaöğretim Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Kreş Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında İlköğretim Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Kentsel Konut Alanlarında Dini Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerinde Farklı Niteliklerindeki Konut Alanlarının Dağılımı

Konut – Merkez İlçelerde Nüfus Yoğunluklarına Göre Brüt Konut Alanlarının Dağılımı

Konut – Kırsal Alanlar Yıllık Nüfus Artış Hızı Analizi 2000_2010

Konut – Kırsal Alanlar Yıllık Nüfus Artış Hızı Analizi 1990_2010

Konut – Kentsel Konut Alanlarında Yer Alan Nüfus Yoğunluklarına Göre Brüt Konut Alanlarının Dağılımı

Konut – Kentsel Konut Alanlarında Yer Alan Farklı Niteliklerindeki Konut Alanlarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Toplam Konut Birimi Sayılarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Ortalama Taks Değerlerinin Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Net Nüfus Yoğunluğunun Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Konut Yoğunluğunun Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Konut Yapılarında Yoğunluklu Olarak Görülen Pissu Tesisatının Bağlı Olduğu Yerlerin Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Konut ile Çoğunluğu Konut Kullanımlı Yapı Sayılarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda hanede Kişi Başına Düşen Ortalama Oda Sayılarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Yer Alan Ortalama Hane Sayılarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda Bulunan Konut Yapılarında Fiziki Durum Analizi

Konut – Kentsel Alanlarda Brüt Nüfus Yoğunluğunun Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda 2022-2010 Yılları Aralığına İlişkin Yıllık Ortalama Arazi Değer Artışlarının Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda 2011 Yılındaki Hanehalkı Büyüklüğünün Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda 2011 Yılında Hanede Kişi Başına Düşen Alan Büyüklüğü Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda 2010 Yılına İlişkin Ortalama Arazi Değerlerinin Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlarda 2000 Yılındaki Hanehalkı Büyüklüğünün Dağılımı

Konut – Kentsel Alanlar Yıllık Nüfus Artış Hızı Analizi 1990_2010

Konut – Kentsel Alanlar Yıllık Nüfus Artış Hızı Analizi 1990_2000

Konut – Kent Dokusu İncelenen Örneklem Alanlarının Dağılımı

Konut – Karacabey 25000 Nazım İmar Planlarında Öneri Konut Alanlarında Gerçekleşen Konut Alanları

Konut – Karacabey 25000 Nazım İmar Planlarında Mevcut Konut Alanlarının Doluluk Boşluk Durumları

Konut – İznik-Yenişehir 25000 Planlarda Öneri Konut Alanlarında Gerçekleşen Konut Alanları

Konut – İznik-Yenişehir 25000 Planlarda Mevcut Konut Alanlarının Doluluk Boşluk Durumları

Konut – İnegöl 25000 Nazım İmar Planlarında Öneri Konut Alanlarında Gerçekleşen Konut Alanları

Konut – İnegöl 25000 Nazım İmar Planlarında Mevcut Konut Alanlarının Doluluk Boşluk Durumları

Konut – İlçe Yüzölçümüne İlişkin Brüt Nüfus Yoğunluğunun Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Sosyal Kültürel Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Sağlık Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Resmi Kurum Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Park Spor Fuar Rekreasyon Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Ortaöğretim Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Kreş Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda İlköğretim Tesis Alanlarının Dağılımı

Konut – İl Sınırları İçindeki Kentsel Alanlarda Dini Tesis Alanlarının Dağılımı

Tarım – Arı Kovanı Dağılımı

Tarım – Arazi Yetenek Sınıfları Haritası

Tarım – Amaç Dışı Arazi Kullanımı

Tarım – Binek Hayvan Dağılımı

Tarım – Büyük Ova Koruma Kapsamı Alanlar

Tarım – Büyük Toprak Grupları Haritası

Tarım – Büyükbaş Hayvan Dağılımı

Tarım – Çayır Mera Arazileri Haritası (BİGTHM)

Tarım – Dikili Diğer Araziler Haritası (BİGTHM)

Tarım – Dikili Meyve, Bağ, Zeytin Arazileri Haritası (BİGTHM)

Tarım – Drenaj ve Tabansuyu Sorunu Etkili Alanlar

Tarım – DSİ Sulama Proje Sahaları ve Aşamaları

Tarım – Eğim Haritası

Tarım – Eko Turizm ve Agro Turizm Potansiyel Alanları Dağılımı

Tarım – Etkili Toprak Derinlik Haritası

Tarım – Gürsu, Kestel İlçeleri Sera Alanları

Tarım – Hayvansal Atık Kaynaklı Azot Miktarı Dağılımı

Tarım – Hayvansal Atık Kaynaklı Fosfor Miktarı Dağılımı

Tarım – İznik İlçesi Sera Alanları

Tarım – Kanatlı (Tavuk) İşletmeleri Dağılımı

Tarım – Kimyasal Gübre Kaynaklı Azot Miktarı Dağılımı

Tarım – Kimyasal Gübre Kaynaklı Fosfor Miktarı Dağılımı

Tarım – Kuru, Sulu Marjinal Araziler Haritası (BİGTHM)

Tarım – Kuru Mutlak Tarım Arazileri Haritası (BİGTHM)

Tarım – Küçükbaş Hayvan Dağılımı

Tarım – Mera Alanları

Tarım – Organik Tarım Alanları Dağılımı

Tarım – Özel Ürün Araziler Haritası (BİGTHM)

Tarım – Sayısal Yükseklik Modeli ve Gölge Haritası

Tarım – Sera Alanları

Tarım – Statip Sınıfları Haritası (BİGTHM)

Tarım – Su Ürünleri Tesisleri Dağılımı ve Balıkçılık

Tarım – Sulu Mutlak Tarım Arazileri Haritası (BİGTHM)

Tarım – Tarım Arazilerinin Tarımsal Öncelik Sınıfları (KHGM)

Tarım – Tarım Hayvan İşletmeleri Dağılımı

Tarım – Tarım Yapılan Doğal Öneme Sahip Alanlar

Tarım – Tarımsal Gıda İşletmeleri Dağılımı

Tarım – Tarımsal Bayiler, Fidanlıklar ve Fide Üreticileri Dağılımı

Tarım – Toprak ve Arazi Kullanım Sentez Haritası 1

Tarım – Toprak ve Arazi Kullanım Sentez Haritası 2

Tarım – Yem Fabrikaları, Yem Satış ve Depoları Dağılımı