KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇEVRE DÜZENİ PLANI TEMATİK ŞEHİR ATÖLYELERİ AYDINLATMA METNİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;  
 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,  
• Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,  
• Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,  
• İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,  
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.  
 
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?  
 
Belediyemizce yapılacak olan Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevrimiçi Çalıştayı’nda ihtiyaç duyulacak olan iletişim bilgilerinden adı-soyadı, cep telefonu ve kurum/kuruluş ile ilgili kişisel bilgileri alınmakta ve bu şekilde kişisel verileriniz toplanmaktadır.  
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?  
 
Çalıştaya katılacakların adı-soyadı, cep telefonu ve kurum/kuruluş bilgilerini Google’da oluşturulan form aracılığı ile topluyoruz.
   
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?  
 
Çalıştaya katılacak kişilere ait yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz,  Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin verileri paylaşmak ve çevrimiçi zoom programından gerçekleştirilecek olan çalıştayın bağlantılarını göndermek için kullanılmaktadır. Kayıt altına alınan kişisel veriler Çalıştay sonrasında silinecektir.  
 
KİŞİSEL   VERİLERİNİZİN   YURT   İÇİNDEKİ   ÜÇÜNCÜ   KİŞİLERLE  
PAYLAŞILMASI  
 
Kişisel verilerinizden sadece e-posta adreslerini Çalıştayı düzenleyecek olan firma ile paylaşılacaktır.
 
HAKLARINIZ  
 
KVKK ’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  
• Belediyemizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,  
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,  
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.  
 
Ayrıca, Belediyemizden yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.  
 
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha ve düzeltme talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.  
 
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.  
 
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.  
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Belediyemiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  
 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Belediyemiz internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Belediyemize teslim etmeniz gerekmektedir. Belediyemiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Belediyemizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.  
   
İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi  
Telefon: 444 16 00  
Faks: (0224) 716 15 50  
Adres: Zafer Mh. Ankara Yolu Cd. C Blok No:1  PK:16270 Osmangazi / BURSA  
E-Posta: bilgi.islem@bursa.bel.tr 
KEP Adresi: bursabuyuksehir.genelevrak@hs03.kep.tr